width=272 width=102 name=top_m1 name=top_m2 name=top_m3
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. width=532
width=5width=20name=menu1width=20name=menu2width=20name=menu3width=20name=menu4width=20name=menu5width=20
width=1
width=178
width=136
Ανακοινώσεις Οδοντιατρικής

Κατανομή Εξεταζομένων Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2004

Μη συμμετέχοντες Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2004

Αποτελέσματα 1ης Εξεταστικής Οδοντιατρικής 2004 - Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Αποτελέσματα 2ης Εξεταστικής Οδοντιατρικής 2003

Λογαριασμοί για τη Συμμετοχή στην επ. Εξεταστική

Εξεταστέα Υλη

Ετήσιος Προγραμματισμός εξετάσεων

Όροι συμμετοχής στις εξετάσεις Οδοντιατρικής

Επισημάνσεις προς Εξεταζομένους

Χρόνος Εξέτασης- Βαθμολόγηση στις Εξετάσεις Οδοντιατρικής

Διαδικασία Εξετάσεων

Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Κατανομή Εξεταζομένων Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2004
width=1

© Copyright 2003 ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α
Λεωφ. Μεσογείων 223 τ.κ. 115 25 , Αθήνα