ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.


2η Εξεταστική 2004

1. Οι εξεταζόμενοι θα παρουσιαστούν στα εξεταστικά κέντρα με :
- Αστυνομική / στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο
- Απόδειξη παραβόλου - εξέταστρου (88,04 Ευρώ) του μαθήματος.
2. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 035-81706531 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 5202-002079-917 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κωδ.Έργου: 21182
3. Στο παράβολο - εξέταστρο (88.04 Ευρώ) να αναγράφεται οπωσδήποτε το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του εξεταζόμενου.
Για κάθε μάθημα να εκδοθεί ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ παράβολο - εξέταστρο.

Παράβολα-Δηλώσεις Συμμετοχής για την 2η Εξεταστική 2004

Έκδοση Παραβόλου 2ης Εξεταστική Οδοντιατρικής 2004

© Copyright 2003 ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α
Λεωφ. Μεσογείων 223 τ.κ. 115 25 , Αθήνα