ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.


ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ


1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 2004

22,23,29,30 ΜΑΙΟΥ 2004


2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 2004

11,12,18,19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004


Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις Εξεταστικές Περιόδους Οδοντιατρικής
στις ανακοινώσεις Οδοντιατρικής.

© Copyright 2003 ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α
Λεωφ. Μεσογείων 223 τ.κ. 115 25 , Αθήνα