ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Έτος 2002

Έτος 2003

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 2002 2003

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2ΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


© Copyright 2003 ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α
Λεωφ. Μεσογείων 223 τ.κ. 115 25 , Αθήνα