ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

Θεσσαλονίκη Ιωάννινα Κέρκυρα Μυτηλήνη Θεσσαλία Αθήνα Κομοτηνή Πάτρα Ηράκλειο

© Copyright 2003 ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α
Λεωφ. Μεσογείων 223 τ.κ. 115 25 , Αθήνα